06-18-2 Chiang Mai

8. bis 29. Juni 2009
In Chiang Mai